| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/70/2014 Rady Gminy Łęczyce

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2013r, poz.594 z późn. zmianami) w związku z art.8 ,art.10 ust.1,ust 2 i ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M.Pz 2014, poz.718) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony

654,- zł

b)

powyżej 5,5 do 9 ton włącznie

1003,- zł

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

1.165,- zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia- wg stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)

od 3,5ton do 5,5 ton włącznie

750,- zł

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1.165,- zł

c)

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1.286,- zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. ) 659-zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o liczbie miejsc do siedzenia :

a)

mniejszej niż 30 miejsc

1.439,- zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.687,- zł

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych określa się w wysokości :

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 1 :

a)

471,- zł

b)

770,- zł

c)

947,- zł

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 3 :

a)

623,- zł

b)

998,- zł

c)

1.121,- zł

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 5:542,- zł

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 7 :

a)

1.104,- zł

b)

1.459,- zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatku należnego za 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach


Janusz Kreft


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/70/2014
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 30 października 2014 r.

Stawki podatków od pojazdów określonych w art.8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)


Stawka podatku w (złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

348

466

13

14

559

636

14

15

770

836

15

951

1323

Trzy osie

12

17

507

581

17

19

706

813

19

21

907

1079

21

23

1264

1376

23

25

1369

1667

25

1369

1667

Cztery osie i więcej

12

25

790

908

25

27

1043

1108

27

29

1212

1748

29

31

1896

2593

31

1896

2593


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/70/2014
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 30 października 2014 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt. 4 ustawy o podtkach i opłatach lokalnych


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Stawka podatku w (złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

316

468

18

25

465

644

25

31

897

1230

31

1686

2048

Trzy osie i więcej

12

40

1686

1834

40

2002

2702

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach


Janusz Kreft


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/70/2014
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 30 października 2014 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)Stawka podatku w (złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

106

132

18

25

306

359

25

420

624

Dwie osie

12

28

295

348

28

33

790

955

33

38

1165

1448

38

1367

1797

Trzy osie i więcej

12

38

897

1057

38

1165

1353

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach


Janusz Kreft

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »