| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/42/14 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 849), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku ( M.P. z 2014 r., poz. 718 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 895 ) Rada Gminy Stary Dzierzgoń uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Stary Dzierzgoń:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 807,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.143,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.480,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

1) o liczbie osi - dwie

a) od 12 ton i poniżej 15 ton 1.883,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton 1.883,00 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) od 12 ton i poniżej 19 ton 1.883,00 zł

b) od 19 ton i poniżej 23 ton 2.151,00 zł

c) od 23 ton i poniżej 25 ton 2.286,00 zł

d) równej lub wyższej niż 25 ton 2.286,00 zł

3) o liczbie osi - cztery i więcej:

a) od 12 ton i poniżej 25 ton 2.286,00 zł

b) od 25 ton i poniżej 27 ton 2.286,00 zł

c) od 27 ton i poniżej 29 ton 2.286,00 zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton 2.824,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

1) o liczbie osi - dwie

a) od 12 ton i poniżej 15 ton 2.151,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton 2.151,00 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) od 12 ton i poniżej 19 ton 2.286,00 zł

b) od 19 ton i poniżej 23 ton 2.286,00 zł

c) od 23 ton i poniżej 25 ton 2.824,00 zł

d) równej lub wyższej niż 25 ton 2.824,00 zł

3) o liczbie osi - cztery i więcej:

a) od 12 ton i poniżej 25 ton 2.286,00 zł

b) od 25 ton i poniżej 27 ton 2.286,00 zł

c) od 27 ton i poniżej 29 ton 2.824,00 zł

d) równej lub wyższej niż 29 ton 3.125,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.076,00 zł

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.211,00 zł

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.345,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - dwie:

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 2.151,00 zł

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 2.151,00 zł

c) od 25 ton i poniżej 31 ton 2.286,00 zł

d) równej lub wyższej niż 31 ton 2.286,00 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) od 12 ton i poniżej 40 ton 2.286,00 zł

b) równej lub wyższej niż 40 ton 2.824,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - dwie:

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 2.151,00 zł

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 2.151,00 zł

c) od 25 ton i poniżej 31 ton 2.286,00 zł

d) równej lub wyższej niż 31 ton 2.415,00 zł

2) o liczbie osi - trzy:

a) od 12 ton i poniżej 40 ton 2.415,00 zł

b) równej lub wyższej niż 40 ton 3.125,00 zł

7. Od przyczepy i naczepy, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton 942,00 zł

8. Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne w zależności od liczby osi i łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy całkowitej:

1) o liczbie osi - jedna

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 1.412,00 zł

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 1.412,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton 1.883,00 zł

2) o liczbie osi - dwie:

a) od 12 ton i poniżej 28 ton 1.480,00 zł

b) od 28 ton i poniżej 33 ton 1.749,00 zł

c) od 33 ton i poniżej 38 ton 1.749,00 zł

d) równej lub wyższej niż 38 ton 2.151,00 zł

3) o liczbie osi - trzy:

a) od 12 ton i poniżej 38 ton 1.749,00 zł

b) równej lub wyższej niż 38 ton 2.151,00 zł

9. Od przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w zależności od liczby osi i łącznej z pojazdem silnikowym dopuszczalnej masy całkowitej:

1) o liczbie osi - jedna

a) od 12 ton i poniżej 18 ton 1.480,00 zł

b) od 18 ton i poniżej 25 ton 1.480,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 ton 1.749,00 zł

2) o liczbie osi - dwie:

a) od 12 ton i poniżej 28 ton 1.480,00 zł

b) od 28 ton i poniżej 33 ton 1.480,00 zł

c) od 33 ton i poniżej 38 ton 1.883,00 zł

d) równej lub wyższej niż 38 ton 2.415,00 zł

3) o liczbie osi - trzy:

a) od 12 ton i poniżej 38 ton 1.480,00 zł

b) równej lub wyższej niż 38 ton 1.883,00 zł

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

1) mniej niż 30 miejsc 1.242,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.553,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/33/13 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 19.11.2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2015.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Maślanka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »