| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/313/2014 Rady Gminy Stary Targ

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz.849)Rada Gminy Stary Targ u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

1. Od budynków lub ich części :

a)

mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej,

0,72 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej,

22,50 zł

c)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 1m2 powierzchni użytkowej

1,10 zł

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej,

10,80 zł

e)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2powierzchni użytkowej,

4,70 zł

f)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej,

7,00 zł

2. Od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni,

0,88 zł

b)

pod budynkami i budowlami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 1 m2 powierzchni ,

0,12 zł

c)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni,

4,58 zł

d)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni,

0,45 zł

3. Od budowli:Ich wartości określonej na podastawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-72%z wyjątkiem:Od budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego
odprowadzenia ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 0,1%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/250/2013 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Stary Targ


Krzysztof Knapik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »