| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/1395/14 Rady Miasta Gdańska

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r.: poz. 594, zm. Dz. U. poz. 645, poz. 1318, zm. z 2014 r: Dz. U. poz. 379, poz. 1072), art. 19 pkt 1 lit.b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r., poz. 849), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749, zm. poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, M. P. z 2012 r.: poz. 583, poz. 584, zm. z 2013 r: Dz. U. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289, M. P. z 2013 r. poz. 736, poz. 747, zm. z 2014 r.: Dz. U. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215) w związku z Uchwałą Nr XXIX/794/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera sie opłatę miejscową (Dz. U. Woj. Pomor. z 2009 r. Nr 2 poz.64)

uchwala się, co następuje :

§ 1.

Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w mieście Gdańsku w wysokości 2,20 zł.

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% należnie zainkasowanej opłaty.

3. Poboru opłaty miejscowej inkasenci dokonują na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych w jednostkach własnych lub na drukach kwitariuszy przychodowych K-103 pobieranych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

4. Dowód uiszczenia opłaty miejscowej powinien zawierać dane umożliwiające: identyfikację egzemplarza pokwitowania, podatnika, podatku, wysokości pobranej kwoty, okresu którego wpłata dotyczy, datę wpłaty.

5. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu miasta pełnej kwoty pobranej opłaty miejscowej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

6. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Miejskiego w Gdańsku rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rachunku lub faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

§ 3.

1. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wskazane w załączniku.

2. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się również osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne niewymienione w załączniku, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę w mieście Gdańsku w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 5.

1. Traci moc uchwała Nr XLII/929/13 z dnia 26 września 2013r. Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek


Załącznik do Uchwały Nr LVIII/1395/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2014 r.

Wykaz inkasentów opłaty miejscowej

1)Abak Pokoje Gościnne Maciej Macur, 80-171 Gdańsk, ul. Beethovena 8b,

2)Agis Maria Stieler, 80-110 Gdańsk, ul. Drwęcka 9,

3)Alfa Kurkowska Krystyna, 80-279 Gdańsk, ul. Kmieca 7,

4)AkaP S.C. Falkiewicz, Świgoń, Szymańska "Stara Karczma", 80-324 Gdańsk, ul. Stary Rynek Oliwski 7,

5)Amber Apartament Mirosław Szczepankiewicz, 80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ 20/21/1,

6)Ango Wynajem Pokoi Jan Psuj, 80-339 Gdańsk, ul. Dickmana 13,

7)Apartament Na Starówce KAPART Krzysztofa Stępień, 80-110 Gdańsk, ul. Św. Ducha 53/55,

8)Apartament Wakacyjny Franciszek Szajda, 80-171 Gdańsk, ul. Beethovena 38/1,

9)AWFiS im. J. Śniadeckiego, 80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 33,

10)Drink Bar"Rozi" Pokoje Gościnne Bartosz Wądołowski, 80-392 Gdańsk, ul. Słupska 28,

11)Biuro Handlowe "Tallar" Teresa i Ryszard Talar "Zajazd Talar", 80-017 Gdańsk, ul. Św. Wojciecha 217,

12)BLB Marcin Bortkun "Just Hotel", 80-726 Gdańsk, ul. Zawodzie 20,

13)Bursa Gdańska, 80-845 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 51/52,

14)Bosz Wynajem Pokoi Jerzy Szymański, 80-110 Gdańsk, ul. Na Zboczu 105,

15)Firma Handlowo-Usługowa "JAN" Camping Stogi, 80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 9,

16)Centrum Edukacji Nauczycieli, 80-401 Gdańsk, ul. Hallera 14,

17)Centrum Hotelowo - Konferencyjne "Alma", 80-680 Gdańsk, ul. Falowa 4,

18)Sun&Snow Sp. z o.o., 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 42,

19)Dom Aktora S.C., W. Kusińska, 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 55/56,

20)Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2,

21)Hotel ORLE Centrum Konferencyjne B. Zdanowski, K. Podkówka S.J., 80-680 Gdańsk, ul. Lazurowa 8,

22)Dom Wczasowy "Stogi", 80-687 Gdańsk, ul. Wydmy 4,

23)Dom Pielgrzyma przy Parafii Miłosierdzia Bożego, 80-206 Gdańsk, ul. Myśliwska 25,

24)Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, 80-822 Gdańsk, ul. Św. Trójcy 4,

25)Walewscy-Dworek i Restauracja, WALEWSCY S.C. Szymon i Maciej Walewscy 80-298 Gdańsk, ul. Kartuska 477,

26)Dwór Oliwski Sp. z o.o., 80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4,

27)Fala Wynajem Pokoi Gościnnych, Zofia i Sławomir Tryb, 80-680 Gdańsk, ul. Falowa 3,

28)Willa Preludium, Zbigniew Janik, 80-286 Gdańsk ul. Jaskowa Dolina 94,

29)F.H.U. "Jan" Jan Pyrzanowski, 80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 9,

30)ZIELONY DOMEK, Marian Sieńkowski, 80-124 Gdańsk ul. Nowogródzka 22,

31)Hotel Logos Związek Nauczycielstwa Polskiego, 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 28,

32)Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Hotel OLIVIA 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 470,

33)Gniecki Kazimierz "Gościniec Gniecki", 80-175 Gdańsk, ul. Kartuska 357,

34)Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293 "Zajazd Lipce",

35)Grand - Tourist S.C. Krzysztof Kossakowski, Joanna Sidorczak, 80-895 Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 8,

36)Handel Usługi Transport Jacek Cegielski, 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 6c,

37)Waldemar Kalinowski Hostel przy Targu Rybnym, 80-841 Gdańsk, ul. Grodzka 21,

38)Hotel "Amazonka" Panek Teresa, 80-360 Gdańsk, ul. Krzywoustego 13,

39)Hotel "Bartan" Bożenna Gast i Krystian Gast, 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 9A,

40)Hotel "Dal" DEKOM Sp. z o.o., 80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4,

41)Hotel "Gdańsk" NARO Investment Sp. z o.o., 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 9,

42)Ośrodek Wczasowy "GRYF" Wioletta Łącka, 72-346 Pobierowo, ul. Graniczna 1,

43)Hotel Hanza Unia Sp. z o.o. Oddział Gdańsk, ul. Tokarska 6, 86-300 Grudziądz ul. Szosa Toruńska 32-38,

44)Hotel "Hilton" Jan Wójcikiewicz, 80-838 Gdańsk, ul. Targ Rybny 1,

45)Biuro Doradztwa Gospodarczego HM Sp. z o.o. Hotel "Impresja" 81-230 Rumia, ul. Gdańska 24

46)Puby i Restauracje Sp. z o.o. Hotel "Królewski", 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1,

47)Hotel "Lival" Waldemar Tkacz, 80-512 Gdańsk, ul. Młodzieży Polskiej 10-12,

48)ORBIS S.A. Oddział Mercure Gdańsk Stare Miasto,80-890 Gdańsk, ul. Heveliusza 22,

49)ORBIS S.A. Oddział Hotel "Novotel Marina", 80-342 Gdańsk, ul. Jelitkowska 20,

50)ORBIS S.A. Oddział Hotel "Novotel Centrum", 80-749 Gdańsk, ul. Pszenna 1,

51)Hotel "Oliwski", Sp. z o.o. 80-332 Gdańśk, ul. Piastowska 1,

52)Willa TARA Czesław Krawczak, 80-279 Gdańsk, ul. Kmieca 18,

53)Hotel "Podewils" Sp. z o.o., 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 2,

54)ORBIS S.A. Oddział Hotel "Posejdon", 80-341 Gdańsk, ul. Kapliczna 30,

55)Qubus Hotel Management Sp. z o.o., 15-117 Wrocław, ul. Skierniewicka 18,

56)Hotel "Renusz" Danuta Renusz, 80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślana 56,

57)Dom Pomocy Społecznej, 80-308 Gdańsk ul. Polanki 121,

58)Hotel "Szydłowski" Sp. z o.o., 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 114,

59)Hotel "Wolne Miasto" Parlament S.J., 80-834 Gdańsk, ul. Św. Ducha 2,

60)Instytut Uprawy Nawożenia i Globoznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Żelisławki 2 Pszczółki, Ośrodek Wypoczynkowy JUNG,80-680 Gdańsk, ul.Tęczowa 45,

61)Jaszczurówka Usługi Handlowo - Gastronomiczne Barbara Jaszczurowska, 80-292 Gdańsk ul. Podkarpacka 11

62)MARTEL Krzysztof Stepokura "Jaśkowy Dworek", 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 57a,

63)Klub Strzelecki - Pokoje Gościnne, 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 114,

64)"Kolegium Pracowników Służb Społecznych ""Nord"" Kompleks Usług Szkoleniowo-Noclegowych, 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 245,"

65)Komenda Wojewódzka Policji Hotel Policyjny, 80-043 Gdańsk, ul.Trakt Św.Wojciecha 113,

66)Apartament Dygito, Marek Jędraszak, 80-834 Gdańsk ul. Grobla I 13F/44,

67)La Petite Na Zoczu, Noclegi, Hanna Koch-Mehrin, Wojciech Bieniecki, 80-110 Gdańsk, ul. Na Zboczu 39,

68)Lido Jerzy Szymanik, 80-512 Gdańsk, ul. Brzeźnieńska 4,

69)Apartamenty Patio, Robert Tworkowski, 80-834 Gdańsk ul. Św. Ducha 91/95 lok.2,

70)Arena Apartament, 80-870 Gdańsk ul. Reja 32E/9,

71)Pokoje Gościnne Miks 80-402 Gdańsk, ul. Kliniczna 1,

72)Melisa Sp. z o.o., 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 90,

73)Morski Oddział Straży Granicznej - Internat, 80-917 Gdańsk, ul. Oliwska 35,

74)NBP Oddział Okręgowy, 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 1,

75)Noclegi "U Justyny" Teresa Krzyczkowska, 80-734 Gdańsk, ul. Olszyńska 53A,

76)DM Invest Sp. z o.o., 81-702 Sopot ul. Lipowa 5/2,

77)Ośrodek Dom Harcerza w Gdańsku, 80-823 Gdańsk, ul. Za Murami 2-10,

78)Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, 80-336 Gdańsk, ul. Wiejska 1,

79)Ośrodek Wypoczynkowy "Koral" Wiesława Pulkowska, 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 20,

80)Ośrodek Wypoczynkowy "Neptun" Elzbieta Kaczmarek, 80-680 Gdańsk, ul. Tęczowa 12,

81)Ośrodek Wypoczynkowy "Relaks", 80-680 Gdańsk, ul. Barwna 1,

82)Pan Tadeusz Wynajem Pokoi, Teresa Zdziennicka, 80-123 Gdańsk, ul. Pana Tadeusza 74,

83)Pensjonat "Bursztyn" Małgorzata Kwiatkowska, 80-512 Gdańsk, ul. Oksywska 1,

84)Pensjonat "Stara Wędzarnia" Bartosz Grabowski, 80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślańska 79,

85)PHU Mac Maciej Moglinicki, 80-690 Gdańsk, ul. Wiosłowa 40,

86)"PHU Automatyk Serwis Bydgoszcz, ul. Ptasia 19, Ośrodek Wypoczynkowy ""Bursztyn"", 80-680 Gdańsk, ul. Falowa 8,"

87)Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12,

88)Pokoje Gościnne "Angela" Andżelika Grzywacz, 80-171 Gdańsk, ul. Beethovena 12,

89)Pokoje Gościnne "Gdańskie Spanie" Stanisław Sobaszek, 80-156 Gdańsk, ul. Kozietulskiego 16,

90)Pokoje Gościnne "Karolina", 80-171 Gdańsk, ul. Małcużyńskiego 39,

91)Orange Szkolenia Sp. z o.o., 80-407 Gdańsk ul. Żywiecka 2C,

92)Pokoje Gościnne "LuLu" Hinc Kazimierz, 80-110 Gdańsk, ul. Drwęcka 5,

93)PPHU "Roko" Dom Sportowca, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29,

94)Pomorzanin sp. z o.o., Hotel "Dwór Prawdzica", 80-341 Gdańsk, ul. Piastowska 198,

95)Portus Ośrodek Wypoczynkowy, 80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 10,

96)"Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AWBUD Andrzej Wąsowski Bydgoszcz ul. Mińska 32, Ośrodek Wypoczynkowy Sawa, 80-680 Gdańsk, Nadwiślańska 37,"

97)Konstanty Łuczkowski "Przystań u Kostka" , 80-690 Gdańsk, ul. Trałowa 20,

98)Radisson Blu Hotel "REZYDENT" S.A., 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142,

99)ALEXANDRIAACTIVE Apartament 80-254 Gdańsk, ul. Zubrzyckiego 3,

100)Sąd Apelacyjny w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Długie Ogrody 28/29,

101)Scandic Polen sp. z o.o., 80-895 Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9,

102)Sezonowy Wynajem Domków Kempingowych Pod Brzozami, Zbigniew Laskowski, 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 1,

103)Andrzej Jaskow Willa PARNAS, 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 12,

104)Ster Janusz Szyprowski, 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 19,

105)"Spółdzielnia Mieszkaniowa ""Długie Ogrody"" - Gdański Dom Turystyczny ""Długie Ogrody"", 80-716 Gdańsk, ul. Rzęsna 1,

106)Amber Trans Jolanta Marc, 05-555 Tarczyn ul. Błońska 10A/1 Ośrodek Wypoczynkowy ""Bursztynowy Las"",

107)Hotel Północny, 80-139 Gdańsk, ul. Zakopiańska 40,

108)Pokoje Gościnne ""Swissmed"", 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44,"

109)Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 80-314 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 244,

110)"Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta Gdańsk, ul. Jana Pawła II 50, Hotel Pielęgniarek, 80-457 Gdańsk, ul. Majewskich 22,"

111)AGATOMDOM 80-110 Gdańsk, ul. Bystrzycka 16,

112)Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a,

113)"Usługi Turystyczno Wczasowe Kamila Zwierzchowska Łódź, ul. Traktorowa 63/208, Ośrodek Wypoczynkowy, 80-690 Gdańsk, ul. Wiosłowa 5,"

114)Villa Ada Wynajem Pokoi Gościnnych Michał Nieroda,80-313 Gdańsk, ul.Noakowskiego 6,

115)Villa Akme Tadeusz Bieniecki, 80-110 Gdańsk, ul. Drwęcka 1,

116)Villa Alicja - Krystyna Frask-Machelewska, 80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 346,

117)Villa Anna Niezbecka Bogusława Anna, 80-808 Gdańsk, ul. Rydygiera 10,

118)Villa Eva - Kulczycka Ewa, 80-251 Gdańsk, ul. Batorego 28B,

119)Villa Lena Magdalena Dałkiewicz, 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 9,

120)Villa Lido Piotr Łuczyn, 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 20,

121)Villa Nad Potokiem Andrzej Rzepka, 80-283 Gdańsk, ul. Potokowa 21E,

122)Villa Pascal, Sławomir Borkowski, 80-510 Gdańsk, ul. Łamana 5,

123)Villa Paul Ewa Redman- Pokoje Gościnne, 80-299 Gdańsk, ul. Kielnieńska 166,

124)Villa Sart - Pokoje Gościnne Szumski Artur, 80-318 Gdańsk, ul. Wąsowicza 2A,

125)Via Steso Ewa Wojciechowska, 80-135 Gdańsk, ul. Nad Jarem 53,

126)Villa Stratus, Zbigniew Kraszewski, 80-808 Gdańsk, ul. Bpa Andrzeja Wronki 14,

127)Wentur Wynajem Pokoi Gościnnych - Jan Wentk, 80-110 Gdańsk, ul. Drwęcka 7,

128)Willa Albatros Wynajem Pokoi Gościnnych Stanisław Malinowski, 80-353 Gdańsk, ul. Leszka Białego 12,

129)Willa Antonieff Antoni Fijałkowski, 80-358 Gdańsk, ul. Piastowska 117,

130)Willa Biała Lilia, 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 16, Henryk Gawin,

131)Willa Emilia, 80-170 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 69,

132)Willa Isabel Ewa Pietrzykowska, 80-110 Gdańsk, ul. Na Zboczu 67a,

133)Willa Jolanta Jolanta Sawicka, 80-110 Gdańsk, ul. Narewska 15,

134)Willa Litarion Gizela Kulesza-Owsikowska, 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 18,

135)Willa Oliwia - Arkadiusz Wysłocki, 80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 10,

136)Willa Zbyszko Elżbieta i Zbigniew Łagoda, 80-388 Gdańsk, ul. Władysławowska 1,

137)Willa Złota Plaża, Wojciech Olbryś, 80-341 Gdańsk, ul. Kapliczna 12,

138)Wrona Aleksandra, 80-654 Gdańsk, ul. Sokola 32A,

139)Wynajem Pokoi Gościnnych - Restauracja "Orzeł" Dariusz Stefanowski, 80-309 Gdańsk, ul. Warszawska 88,

140)Wynajem Pokoi "Moris" Stanisław Raczkowski, 80-342 Gdańsk, ul. Bursztynowa 10,

141)Qualia Hotel Management Sp. z o.o., 00-640 Warszawa ul. Mokotowska 1, Hotel Tulip Gdańsk Residence,

142)Zajazd "Otelix" Iwona Bezdziecka - Kosik, 80-032 Gdańsk, Gościnna 3,

143)Zajazd pod Olivką Jacek Becker, 80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 1A,

144)Zajazd Srebrny Młyn Ewelina Bilska, 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 78,

145)ZZPR RP w Kościanie, Oś. Piastowskie 55/8 Ośrodek Wypoczynkowy, 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 22,

146)ZUS, 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33,

147)Zakłady Mechaniczne Chemitex sp. z o.o. Sieradz ul. Mickiewicza 4, Ośrodek Wypoczynkowy, 80-690 Gdańsk, ul. Wiosłowa 41/43,

148)Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa ul. Miodowa 14, Dom Wypoczynkowy Rzemieślnik, 80-341 Gdańsk, ul. Piastowska 206,

149)FH Margot - Małgorzata Panas, 80-286 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 108,

150)Karolina Chylińska Villa RAMZES, 80-511 Gdańsk, ul. Dworska 4A,

151)Hotele Polskie Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 4, Hotel Artus,

152)ASTA Sp. z o.o. , 80-633 Gdańsk, ul. Jodłowa 65/1 Hotel Spójnia,

153)Stacja Ratownictwa Morskiego, Świbno - Capała Bogusław, 80-690 Gdańsk, ul. Świbnieńska 9B,

154)Nad Potokiem Piotr Jabłoński, 80-341 Gdańsk, ul. Morska 4,

155)P.P.H.U.-Papiron, Elzbieta Wiśniewska, 80-731 Gdańsk, ul. Niwki 14,

156)Bursztynowe Piaski, Andrzej Krajewski, 80-690 Gdańsk, ul. Węgorzowa 9B,

157)Apartament CHLEBNICKA 80-830 Gdańsk, ul. Chlebnicka 43/44,

158)Świątek Izabela, 80-689 Gdańsk, ul. Tęczowa 19,

159)Studio Justyna - Sun, Adam Brzóska, 81-321 Gdynia, ul. Podolska 149,

160)Apartamenty u Ani, Anna Stępniewska, 80-680 Gdańsk, ul. Kanałowa 14,

161)Zespół Szkół Zawodowych Nr 9, 80-364 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 35,

162)Apartament DŁUGA 80-759 Gdańsk, ul. Długa 16/17,

163)Hotel "ADMIRAŁ", 80-837 Gdańsk, ul. Tobiasza 9,

164)Villa Palladium, Monika Czerwińska-Ziemann, 80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 20,

165)Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245B,

166)Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 21,

167)Apartament GDAŃSK 80-759 Gdańsk, ul. Mostek 26,

168)FOCUS HOTEL Sp. z o.o., 85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 138-140,

169)RIVERSIDE HOSTEL, Karol Bartkowski, 80-828 Gdańsk, ul. Powroźnicza 18/24 lok.2,

170)Dobry Hotel- Mięczkowski Spółka Komandytowa, 81-762 Sopot, ul. Pułaskiego 18-20,

171)GSH Q Hotel Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, 81-762 Sopot, ul. Pułaskiego 18-20,

172)Hotel AUREUS - Mięczkowski Spółka Komandytowa, 81-762 Sopot, ul. Pułaskiego 18-20,

173)KAMDECO - Niewiadomska Magdalena, 83-304 Przodkowo, Kowale Dolne 88,

174)Morskie Oko - Filip Podgórczyk, 80-341 Gdańsk, ul. Morska 5,

175)Metamorphosis - Bożentyna Skoczewska-Semenowicz, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 3A/5,

176)Sopot Group Teresa Rabsz-Piesik, 81-701 Sopot, ul. Niepodległości 765B/3,

177)ABC Sp. z o.o., 80-171 Gdańsk, ul. Beethovena 8, Hotel Amber,

178)Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy OPO, PPH BMJ Marian Wandtke S.J., 80-336 Gdańsk, ul. Górskiego 1,

179)Hotres Sp. z o.o., 02-622 Warszawa, ul. Malczewskiego 56, Hotel Holland House Residence,

180)Agencja "TAY" Tadeusz Jurga, 80-251 Gdańsk, ul. Batorego 47

181)Hostel Wolna Chata, Usługi Hotelowe Magdalena Grygierowska, 80-360 Gdańsk, ul. Krzywoustego 8,

182)Baranowski Witold, 80-654 Gdańsk, ul. Sokola 22,

183)Willa Fahrenheita - Jacek Bitel, 80-214 Gdańsk, ul. Fahrenheita 3,

184)Pokoje Gościnne Irena Lewandowska, 80-342 Gdańsk, ul. Błękitna 1,

185)Piekarnia-Cukiernia"Pellowski", Łukasz Pellowski, 80-845 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 82 ,

186)Akademicki Związek Sportu COSA, 80-642 Gdańsk, ul. Stogi 20, Centrum Galion,

187)Bursztynowa Wyspa, 80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślańska 22, PHU "PRYMUS" Tomasz Filipowicz,

188)Mac-Tur Pokoje gościnne, Maria Macur, 80-171 Gdańsk, ul. Beethovena 8,

189)Willa Ela - Elżbieta Wolińska, 80-356 Gdańsk, ul. Mściwoja II 79,

190)Tomasz Zawadzki "AMBER APARTAMENTS", 80-894 Gdańsk, ul. Garncarska 7/8/9,

191)Apartament GROBLA 80-834 Gdańsk, ul. Grobla I 13D,

192)"BOOKING" Wioletta Leszczyńska, 80-811 Gdańsk, ul. Kaznodziejska 7/15,

193)Abwentur Wynajem Pokoi Sylwester Wentk, 80-110 Gdańsk, ul. Drwęcka 7,

194)BEST WESTERN Bonum Hotel, Sieńkowski Marian i Sieńkowska Jadwiga, 80-839 Gdańsk, ul. Sieroca 3,

195)Hostel 100 TEN Irena Lenga, 80-306 Gdańsk, ul. Polanki 110C,

196)AAALE! Hostel Janusz Wiśniewski, 80-703 Gdańsk, ul. Siennicka 25,

197)Joanna Klejna-Hirsz ART Studio, 80-831 Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 3,

198)Dom Gościnny Sióstr Brygidek, 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124,

199)PTTK Oddział Gdański Dom Schumannów, 80-827 Gdańsk, ul. Długa 45,

200)Dom Turysty MAG Czesław Wojda, 80-692 Gdańsk, ul. Świbnieńska 92,

201)Duniec Ryszard "Duńcówka", 80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 2,

202)Agata Bielówka Grand Hostel Gdańsk, 80-836 Gdańsk, ul. Kołodziejska 2,

203)ZHP Harcerska Baza Obozowa MORENA, 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 77,

204)Kwatery Pracownicze Tatarata Piotr, 80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 25,

205)Andrzej Rybicki Kamienica Gotyk, 80-833 Gdańsk, ul. Mariacka 1,

206)MIDTOWN HOSTEL Kucharski Krzysztof, 80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 105/106,

207)OŁOWIANKA E.U. Katarzyna Gałkowska, 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 3A,

208)Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe VIKA, Kazimierz Wiśniewski, 80-175 Gdańsk, ul. Żródlana 5,

209)Apartament LA PLAZA 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 1,

210)Apartament Mariacka 80-833 Gdańsk, ul. Mariacka 37/39,

211)Apartament MORSKI 80-373 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 2F/5,

212)Apartament NA WYSPIE 80-747 Gdańsk, ul. Toruńska 15E,

213)Apartament OGARNA 80-826 Gdańs, ul. Ogarna 111/112,

214)Apartament PIWNA 80-831 Gdańsk ul. Piwna 17/18,

215)Apartament PRZY RATUSZU 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 107E,

216)Apartament SOBIESKI 80-894 Gdańsk, ul. Garncarska 10/16,

217)Apartament SOLEIL I 80-835 Gdańsk, ul. Tandeta 1/33,

218)Apartament SOLEIL II 80-834 Gdańsk, ul. Św.Ducha 59/61/2,

219)Apartament SOLEIL II 80-834 Gdańsk, ul. Św.Ducha 99/3,

220)Apartament Wakacyjny Mariacka 80-833 Gdańsk, ul. Mariacka 28/30,

221)Apartamenty NA POGODNEJ 80-680 Gdańsk, ul. Pogodna 3,

222)Apartamenty SZAFARNIA 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 6/1,

223)Apartamenty U ANI 80-680 Gdańsk, ul. Kanalowa 14,

224)Brygida Charczun 80-690 Gdańsk, ul. Wiosłowa 10,

225)DRAGON-Domki 80-690 Gdańsk, ul. Świbnieńska 22,

226)Elena Dobroczek NOCLEGI 80-287 Gdańsk, ul. Migowska 71C,

227)Gospodarstwo Agroturystyczne PRZYSTAŃ 80-680 Gdańsk, ul. Jachtowa 3,

228)GRYF Wynajem pokoi gościnnych 80-864 Gdańsk, ul. Jana z Kolna 22,

229)JB Serwis Apartament 80-754 Gdańsk, ul. Długie Ogrody 11C,

230)KOBZA HAUS 80-750 Gdańsk, ul. Stagiewna 2,

231)Kwatera POD Świerkiem 80-217 Gdańsk, ul. Kręta 29,

232)LESZCZYNOWY DWOREK 80-175 Gdańsk, ul. Leszczynowa 12D,

233)MAKI HOUSE Renata Kopińska 80-690 Gdańsk, ul. Narcyzowa 41,

234)MARINA CLUB 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 10,

235)Noclegi APRO 80-718 Gdańsk, ul. Tarcice 9,

236)MERCEDESS 80-391 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 21A,

237)Nowoczesny Apartament w centrum Gdańska 80-857 Gdańsk, ul. Stare Domki 5,

238)Pokoje Gościnne 80-636 Gdańsk, ul. Mrongowiusza 3,

239)Pokoje Gościnne 80-041 Gdańsk, ul. Okulickiego 9A,

240)Pokoje Gościnne Anna Grabarczyk 80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślańska 62,

241)Pokoje Gościnne u Mirki 80-298 Gdańsk, ul. Inżynierska 1,

242)Rezydencja- ALCAPONE 80-206 Gdańsk, ul. Myśliwska 18,

243)Stylowy Apartament w Centrum Gdańska 80-857 Gdańsk, ul. Stare Domki 5,

244)Villa AIDA 80-110 Gdańsk, ul. Na Zboczu 83,

245)Villa AMBRA 80-299 Gdańsk, ul. Juraty 24,

246)Villa ASESOR 80-119 Gdańsk, ul. Podkomorzego 2A,

247)Villa MORENA 80-283 Gdańsk, ul. Szczodra 9,

248)Villa PICA PACA 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 20,

249)Willa BUSZTYNOWA 13 80-342 Gdańsk, ul. Bursztynowa 13,

250)Willa przy REFORMACKIEJ 80-806 Gdańsk, ul. Reformacka 4,

251)100TEN HOSTEL 80-306 Gdańsk, ul. Polanki 110C,

252)3 CITY HOSTEL 80-886 Gdańsk, ul. Targ Drzewny 12,

253)Dom Zachariasza ZAPPIO 80-840 Gdańsk, ul. Świetojańska 49,

254)Hostel FILIP 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 11,

255)HOSTEL 22 80-843 Gdańsk, ul. Panieńska 22,

256)Hostel CITY CENTER 80-756 Gdańsk, ul. Angielska Grobla 8,

257)Hostel CYCLE ON 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 15,

258)Hostel UNIVERSUS 80-827 Gdańsk, ul. Podgarbary 10,

259)Hostel KARTUSKA 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 191A,

260)Hostel LA GUITARRA 80-841 Gdańsk, ul. Grodzka 12,

261)Hostel SOUND 80-888 Gdańsk ul. Długie Pobrzeże 16,

262)STAY INN 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 28,

263)Hotel GRAND CRU 80-882 Gdańsk, ul. Rycerska 11-12,

264)BEST WESTERN PLUS ARKON PARK HOTEL 80-384 Gdańsk, ul. Śląska 10,

265)Hotel FAHRENHEIT 80-841 Gdańsk, ul.Grodzka 19,

266)Hotel FOCUS 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 85,

267)Hotel HAMPTON BY HILTON GDAŃSK AIRPORT 80-298 Gdańsk ul. Słowackiego 220,

268)Hotel ARENA EXPO 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 1,

269)Hotel SPÓJNIA 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 4,

270)Pensjonat TULIPAN 80-690 Gdańsk, ul. Kwiatowa 6.


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »