| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/345/2014 Rady Gminy Kaliska

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. Zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Kaliska pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 2. Ustala się, że inkasentem opłaty targowej jest Pani Teresa Stanek.

§ 3. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% zainkasowanej opłaty targowej.

§ 4. Za podział stanowisk i porządek odpowiedzialny jest inkasent upoważniony do pobierania opłat.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/146/08 Rady Gminy Kaliska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości jego wynagrodzenia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie

W dniu 12.08.2014 roku Pani Bożena Pachulska złożyła rezygnację z funkcji inkasenta opłaty targowej z ważnych powodów osobistych. Proponuję się powołanie Pani Teresy Stanek na funkcję inkasenta opłaty targowej z uwagi na fakt iż od dwóch lat w okresie letnim zastępowała Panią Bożenę Pachulską w trakcie jej nieobecności. Pani Teresa Stanek posiada znajomość sposobu naliczania opłat i systemu rozliczeń z Urzędem Gminy. Urząd Gminy pozytywnie rekomenduje Panią Teresę Stanek na stanowisko funkcję inkasenta opłaty targowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »