| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/3/2015 Rady Miasta Pucka

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/6/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miasta Pucka uchwala, co następuje

§ 1.

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/6/2014 Rady Miasta Pucka z dnia
29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck w następujący sposób

1) § 23 skreśla się;

2) § 26 otrzymuje brzmienie:

Zasady postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Miasta Puck reguluje przyjmowany corocznie Uchwałą Rady Miasta Pucka - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puck.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Adam Lipski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Miasta Pucka po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku, uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck, który jest aktem prawa miejscowego.

Niniejszy Regulamin dostosowany jest do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 25 czerwca 2012 r. Uchwałą Nr 415/XX/2012 z późn.zm.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »