| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/57/2015 Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 14 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn.zm.) Rada Miejska w Łebie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności w następujący sposób:

§ 5. otrzymuje brzmienie:

1 Opłata targowa pobierana jest:

1) w drodze inkasa:

a) przez wyznaczonych inkasentów:

- Agnieszka Bednarek,

- Piotr Smorawski,

- Tadeusz Niedbałko,

- Jolanta Michmiel.

b) w zastępstwie pobór opłaty targowej powierza się Straży Miejskiej w Łebie.

2) W drodze indywidualnej wpłaty dokonanej bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Łeba w Banku Spółdzielczym w Łebie Nr 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010 nie później niż w dniu sprzedaży, przed jej rozpoczęciem.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie


Zdzisław Stasiak


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późń. zm.) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zmianę uchwały dokonuje się ze względu na zmianę inkasentów.


Uchwałę przygotowała: Agnieszka Ostrowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »