| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Główczyce

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.1515), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.[1])), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. z 2015r. poz. 1029) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015r. poz.735)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok:

1) od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,50 tony do 5,50 tony włącznie643,00 zł

b) powyżej 5,50 tony do 9 ton włącznie1070,00zł

c) powyżej 9,0 ton i poniżej 12,0 ton1284,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) z dwiema osiami jezdnymi

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1284,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych2808,00 zł

b) z trzema osiami jezdnymi:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1626,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia2808,00 zł

c) z czterema i więcej osiami jezdnymi:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2568,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych2740,00 zł

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,50 tony i poniżej 12 ton 1743,00 zł

4) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie bez względu na liczbę osi jezdnych:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2014,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych2396,00 zł

b) powyżej 36 ton z dwiema osiami jezdnymi:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2001,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych2363,00 zł

c) powyżej 36 ton z trzema osiami jezdnymi i więcej:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2675,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych2896,00 zł

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12,0 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1284,00 zł

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, równą lub wyższą niż 12,0 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) do 36,0 ton włącznie1605,00 zł

2) powyżej 36,0 ton:

a) z jedną osią jezdną:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1445,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych1443,00 zł

b) z dwiema osiami jezdnymi:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1766,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych1962,00 zł

c) z trzema osiami jezdnymi i więcej:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 1338,00 zł

- z innym rodzajem zawieszenia osi jezdnych1962,00 zł

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 22 miejsca1097,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca2141,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku po uprzednim ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Główczycach.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Matkowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774 i 1045.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »