| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Przechlewo w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą "Budowa chodnika w m. Płaszczyca"

zawarte w dniu 04 maja 2016 r. pomiędzy Powiatem Człuchowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Człuchowskiego, w imieniu którego działają:

1. Aleksander Gappa-Przewodniczący Zarządu

2. Marian Pastucha-Członek Zarządu

a Gminą Przechlewo, reprezentowaną przez

1. Andrzeja Żmudę Trzebiatowskiego-Wójta Gminy Przechlewo

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy-Anny Adamskiej,

zwana w dalszej części "umową"

§ 1.

1. Gmina Przechlewo mając na względzie współpracę podejmowaną w celu rozwoju sieci drogowej zobowiązuje się do uczestnictwa w kosztach inwestycji pod nazwą "Budowa chodnika w m. Płaszczyca".

2. Ustala się kwotę dofinansowania w wysokości do 50% udokumentowanych wydatków poniesionych na wykonanie zadania jednakże nie więcej niż 100.000,00zł, słownie: sto tysięcy złotych 00/100, która zostanie zaplanowana w budżecie Gminy Przechlewo w 2016 roku.

§ 2.

Kwota wymieniona w § 1 zostanie przekazana przez Gminę Przechlewo na rachunek: Starostwo Powiatowe w Człuchowie Bank Spółdzielczy w Człuchowie Nr 69 9326 0006 0012 1675 2000 0010 do dnia 15 października 2016 r.

§ 3.

Przekazane środki nie mogą być wykorzystane przez Powiat na inny cel, niż określony w umowie.

§ 4.

Starostwo zobowiązuje się do:

1) Dostarczenia w ciągu 14 dni od daty podpisania kserokopii, umowy z Wykonawcą robót wraz z wyciągiem z kosztorysu ofertowego dot. zakresu robót na terenie gm. Przechlewo.

2) Rozliczenia kosztów realizacji dot. zadania "Budowa chodnika w m. Płaszczyca" najpóźniej do dnia 31.12.2016 r.

Rozliczenie powinno zawierać:

- kserokopię faktur,

- dowody zapłaty,

- protokół odbioru robót,

- oświadczenie Powiatu stwierdzające, że w przypadku realizacji w/w zadania nie następuje nakładanie się pomocy finansowej z innych źródeł,

- kosztorys/rozliczenie powykonawcze.

§ 5.

Wsparcie finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

§ 6.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

POWIAT CZŁUCHOWSKI:GMINA PRZECHLEWO:

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa


Członek Zarządu


mgr inż. Marian Pastucha


Skarbnik Powiatu


mgr Alicja Krauze

Wójt


mgr Andrzej Żmuda Trzebiatowski

z up. kontrasygnata Skarbnika Gminy

Skarbnik Gminy


mgr Anna Adamska

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Turek

Ewa Turek ekspert komunikacji, trener biznesu, mediator. Od 20 lat doradza w świecie biznesu wspierając w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z zarządami, managerami, uczelniami, startupami. Pomaga w skutecznej komunikacji na scenie, w pracy, w życiu. Od 1996 roku działa w branży doradztwa personalnego. Pamięta czasy bez internetu i telefonów komórkowych. Technologia się zmienia, pozostaje człowiek. Mówca na konferencji TEDx. Od lat związana z międzynarodową organizacją edukacyjną Toastmasters International gdzie uzyskała najwyższy tytuł - Distinguished Toastmasters. Wicemistrz Polski Toastmasters. Od lat wspiera innych w rozwoju jako mentor, wykładowca, trener. Przedsiębiorca, prowadzi firmę konsultingową Innova Consulting, której hasło przewodnie brzmi – „Świadoma komunikacja – realny wpływ”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »