| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/232/2016 Rady Gminy Słupsk

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, z dołu, w terminach:

a) do 15 marca za miesiąc: styczeń, luty, marzec;

b) do 15 maja za miesiąc: kwiecień, maj, czerwiec;

c) do 15 września za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień;

d) do 15 listopada za miesiąc: październik, listopad, grudzień.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Słupsk lub w drodze inkasa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Słupsk Nr XIX/192/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (t.j. Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 2857).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Słupsk


Mirosław Klemiato


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

W związku z tym, że ww. termin upływa 1 sierpnia 2016 roku, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały na najbliższej Sesji Rady Gminy Słupsk.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »