| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/473/V/2010 Rady Miasta Trzebini

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie : zmiany statutu jednostki organizacyjnej Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Świetlica "Plus"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h i 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455 ze zm.) w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych
na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini
Rada Miasta Trzebini
uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w statucie poprzez: Zmianę §2 pkt 1 tiret 2 otrzymuje brzmienie: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Dodanie do § 3 pkt 6 o brzmieniu " W placówce nie powinno jednocześnie przebywać więcej niż 30 dzieci".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebini.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
UZASADNIENIE
W związku z koniecznością dostosowania statutu do obowiązujących przepisów dokonano zmian w § 2 punkt 1 tiret 2 oraz dodano do § 3 punkt 6. Projekt uchwały pod względem formalno - prawnym nie budzi zastrzeżeń.
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »