| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/ 325 / 10 Rady Gminy Spytkowice

z dnia 8 listopada 2010r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Rada Gminy Spytkowice, u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach, dla odbiorców usług zamieszkałych lub z siedzibą na terenie Gminy Spytkowice, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Taryfy określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, mają zastosowanie do odbioru ścieków dokonywanych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 3.

Taryfy, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, podlegają podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice, oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład Gminy Spytkowice, w terminie do siedmiu dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice i Kierownikowi Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice


mgr Zenon Szewczyk


Załącznik do Uchwały Nr XLV/ 325 / 10
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 8 listopada 2010 r.

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice

-Lp.

-Taryfowa grupa odbiorców

-Wyszczególnienie

-J.m.

-Cena/stawka netto

-1.

-Gospodarstwa domowe

-cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

-zł./m3

13,38

-2.

-Pozostali odbiorcy usług

-Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

-zł/m3

13,38

Do powyższych cen i stawek należy doliczyć należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice


mgr Zenon Szewczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »