| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Raba Wyżna

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami/ oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz 1591 z późn. zmianami /

RADA GMINY RABA WYŻNA u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się w budżecie gminy plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 200 000,00 zł., zgodnie z tabelą nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 200 000,00 zł., zgodnie z tabelą nr 2 załączoną do niniejszej uchwały .

2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł., z czego: wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 200 000,00 zł., w tym: wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 200 000,00 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków polegajacych na przeniesieniach między działami, rozdziałami oraz rodzajami wydatków, zgodnie z tabelą nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Dochody budżetu stanowi kwota 35 459 397,42 zł., w tym:

1) dochody bieżące 34 594 858,42 zł.

2) dochody majątkowe 864 539,00 zł.

2. Wydatki budżetu stanowi kwota 35 500 695,36 zł., w tym :

1) wydatki bieżące 31 827 566,63 zł.

2) wydatki majątkowe 3 673 128,73 zł.

3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 41 297,94 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętychkredytów .

4. Przychody budżetu wynoszą 3 486 047,94 zł. i pochodzą :

a) z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 955 000,00 zł.

b) z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunkubieżącym wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 531 047,94 zł.

5. Rozchody z budżetu wynoszą 3 444 750,00 zł.i związane są ze :

a) spłatą pożyczek w wysokości 92 524,00 zł.

b) spłatą kredytów w wysokości 3 352 226,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Raba Wyżna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna


mgr inż. Krzysztof Stachura


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/83/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 30 września 2011 r.

DOCHODY:


Dział

TREŚĆ


ZWIĘKSZENIA


ZMNIEJSZENIA

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

200 000,00

Dochody bieżące
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (paragraf 2030 )

200 000,00
200 000,00

OGÓŁEM :

200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna

mgr inż. Krzysztof Stachura


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XII/83/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 30 września 2011 r.

WYDATKI:


Dział ,rozdz.

TREŚĆ


ZWIĘKSZENIA


ZMNIEJSZENIA

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

200 000,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wydatki bieżące
z tego :
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

200 000,00
200 000,00

200 000,00

200 000,00

OGÓŁEM

200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna


mgr inż. Krzysztof Stachura


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XII/83/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 30 września 2011 r.

PRZENIESIENIA MIĘDZY DZIAŁAMI I ROZDZIAŁAMI ORAZ RODZAJAMI WYDATKÓW


Dział ,rozdz.

TREŚĆ


ZWIĘKSZENIA


ZMNIEJSZENIA

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

80 000,00

130 000,00

60016

Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące
z tego :
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych
Wydatki majątkowe
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne

80 000,00
80 000,00

80 000,00

80 000,00

130 000,00


130 000,00
130 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

50 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące
z tego :
(1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
1.2)pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych

50 000,00
50 000,00

50 000,00

50 000,00

OGÓŁEM

130 000,00

130 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna


mgr inż. Krzysztof Stachura


Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XII/83/2011
Rady Gminy Raba Wyżna
z dnia 30 września 2011 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Raba Wyżna na rok 2011

Dz. rozdz.

Zwiększenie

Zmniejszenie

TREŚĆ

Zadanie

600

130 000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

130 000,00
130 000,00
130 000,00

Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne

Projekt drogi nr 364065 w Rokicinach Podh.

130 000,00

OGÓŁEM

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna


mgr inż. Krzysztof Stachura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »