| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Spytkowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15,art. 40 ust.1 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm.) , art 6 ust.2 i 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U.z 2005r. Nr236, poz.2008 zpóżn.zm)

Rada Gminy w Spytkowicach uchwala ,co następuje:

§ 1.

Ustala się górne stawki opłat ryczałtowych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od osób fizycznych z terenu Gminy Spytkowice w wysokości:

1) odpady komunalne stałe segregowane: od gospodarstwa domowego liczącego :

a) jedną osobę - 6 zł miesięcznie

b) dwie osoby i wiecej - 12 zł miesięcznie

2) odpady komunalne stałe niesegregowane: od gospodarstwa domowego liczącego :

a) jedną osobę - 12 zł miesięcznie

b) - dwie osoby i wiecej - 24 zł miesięcznie

§ 2.

Ustala sie górne stawki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od podmiotów prowadzacych działalność gospodarczą oraz innych niż mieszkańcy podmiotów i instytucji nie prowadzących działalności w wysokości 80 zł/m3

§ 3.

1) Ustala sie górne stawki opłat za transport nieczystości ciekłych 100 zł za kurs w Spytkowicach.

2) Ustala się ceny za odbiór dostarczonych ścieków na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Spytkowicach

a) dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Spytkowice 4,42 zł/m 3 netto

b) dla pozostałych dostawców z terenu Gminy Spytkowice 6,37 zł/m 3 netto

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Spytkowice NrII/7/10 z 6 grudnia 2010r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodiczący Rady


Barbara Dziur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »