| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/91/2011 Rady Gminy Biały Dunajec

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec

Na podstawie:art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 6, ust.1, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Biały Dunajec uchwala:

§ 1. Niniejsza uchwała ustala wymiar zajęć prowadzonych przez przedszkole bezpłatnie w ramach realizacji programów wychowania przedszkolnego, oraz wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć realizowanych bezpłatnie

§ 2. Przedszkole prowadzone przez gminę Biały Dunajec w ramach realizowanych programów wychowania przedszkolnego zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, w ustalonym okresie i czasie pracy przedszkola w danym roku szkolnym

§ 3. Za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez gminę Biały Dunajec w ramach realizowanych programów wychowawczo - dydaktycznych i opiekę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2 uchwały, przedszkole pobiera opłatę w wysokości 1,30 zł. ( słownie: jeden, 30/100 zł ) za 1 godzinę opieki lub realizację tych zajęć

§ 4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki godzinowej, o której mowa w § 3

§ 5. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biały Dunajec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący rady gminy


mgr Andrzej Styczeń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »