| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy Bolesław

z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Bolesław na 2012 rok podjętej przez Radę Gminy Bolesław uchwałą Nr XIII/108/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 134.486,76 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 134.486,76 zł , jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Bolesław
z dnia 23 marca 2012 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział

Rozdiał.

Nazwa

Zwiększenia
(w zł i gr)

Zmniejszenia (w zł i gr)

801

Oświata i wychowanie

134 486,76

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

134 486,76

w tym:

a) dochody bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)

114 313,75

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)

20 173,01

RAZEM DOCHODY

134 486,76

Przewodniczący Rady


Mirosław Wójcik


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Gminy Bolesław
z dnia 23 marca 2012 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dział

Rozdział

Nazwa

Zwiększenia
(w zł i gr)

Zmniejszenia (w zł i gr)

O10

Rolnictwo i łowiectwo

100 000,00

O1095

Pozostała działalność

100 000,00

z tego:

a) wydatki bieżące

100 000,00

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym

100 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

100 000,00

600

Transport i łączność

100 000,00

60017

Drogi wewnętrzne

100 000,00

z tego:

a) wydatki bieżące

100 000,00

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym

100 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

100 000,00

801

Oświata i wychowanie

134 486,76

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

134 486,76

z tego:

a) wydatki bieżące

134 486,76

w tym:

4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

134 486,76

RAZEM WYDATKI

234 486,76

100 000,00

Przewodniczący Rady


Mirosław Wójcik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Kotzian

Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i Zarządzania mediami w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University. Tematyką HR i komunikacji zajmuje się od 2000 r., a od 2008 r. współpracuje z klientami w obszarze employer brandingu. Kieruje projektami badań wizerunku, w tym identyfikacji EVP, tworzy i realizuje strategie wizerunkowe dla dużych firm polskich i międzynarodowych. Wspiera procesy komunikacji w trakcie zmian organizacyjnych. W ramach Bernard Hodes Global Network współpracuje z ekspertami employer brandingu na całym świecie. Interesuje się różnymi obliczami różnorodności i prowadzi badania na temat wpływu diversity na wizerunek pracodawcy. Jest doświadczonym prelegentem, autorką wielu publikacji z dziedziny employer brandingu, komunikacji, HR i rynku pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »