| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/149/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz pkt 4 lit. b obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M. P. Nr 95, poz. 961) i uchwały nr XXIII/238/2008 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości Tomaszów Lubelski za spełniającej warunki do pobierania opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 17, poz. 626 z dnia 13 lutego 2009 r.) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się opłatę miejscową w wysokości 2,08 zł od jednej osoby fizycznej przebywającej dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu na terenie miasta Tomaszów Lubelski.

2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych w trakcie dokonywania czynności meldunkowych lub dokonywania opłat za pobyt w miejscach, o których mowa w § 2 ust.1 pkt a i b.

§ 2.

1. Opłatę pobiera się w drodze inkasa:

a) od osób przebywających w hotelach, obozowiskach, kwaterach itp. - kierownicy tych jednostek lub wyznaczeni pracownicy,

b) od pozostałych osób - pracownik prowadzący ewidencję ludności w Urzędzie Miasta.

§ 3.

1. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie w następującej wysokości:

a) za inkaso dokonywane w hotelach, obozowiskach, kwaterach itp. w wysokości 15% od zebranej kwoty,

b) za inkaso dokonywane przez pracownika prowadzącego ewidencję ludności w Urzędzie Miasta w wysokości 15% od zebranej kwoty.

§ 4.

Traci moc uchwała nr IV/9/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej.


§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mirosław Fus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »