| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/92/2012 Rady Gminy Dzierzkowice

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Gminy Dzierzkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/89/2012 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 21 czerwca 2012r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy Dzierzkowice dotację w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Dzierzkowice z zastrzeżeniem ust. 5."

2. § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy Dzierzkowice dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę Dzierzkowice, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego."

3. w § 4 skreśla się ust. 4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Maksim

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »