| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/99/12 Rady Gminy Tereszpol

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Tereszpol oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.12 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Tereszpol uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Tereszpol liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa):

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 20 punktów,

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 6 punktów.

§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Tereszpol miejsc sprzedaży i podawania napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży:

1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od granicy terenu obiektów szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych, obiektów kultu religijnego,

2) odległość określoną w pkt 1 mierzy się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą w linii prostej, którą możliwe jest dotarcie do punktu.

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/75/2000 Rady Gminy Tereszpol z dnia 7 lutego 2000r., w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Tereszpol.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tereszpol.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy


Stanisław Sitarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »