| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/99/12 Rady Gminy Tereszpol

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Tereszpol oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.12 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Tereszpol uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Tereszpol liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa):

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 20 punktów,

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 6 punktów.

§ 2. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Tereszpol miejsc sprzedaży i podawania napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży:

1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od granicy terenu obiektów szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych, obiektów kultu religijnego,

2) odległość określoną w pkt 1 mierzy się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą w linii prostej, którą możliwe jest dotarcie do punktu.

§ 3. Traci moc uchwała nr XII/75/2000 Rady Gminy Tereszpol z dnia 7 lutego 2000r., w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Tereszpol.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tereszpol.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy


Stanisław Sitarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »