| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/148/12 Rady Gminy Puchaczów

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Puchaczów, których właścicielem lub zarządca jest Gmina Puchaczów, warunków i zasad korzystania z przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 3 i 4, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)art. 15 ust.1 pkt.6 i ust.2, art.16 ust.1,ust. 4 i ust.5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13z późń.zm). Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zlokalizowane na terenie Gminy Puchaczów stanowiące własność lub zarządzane przez Gminę Puchaczów udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym.

§ 2. 1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządca jest Gmina Puchaczów następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a Gminą Puchaczów.

2. Umowa o której mowa w ust. 1 zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika składany do Gminy Puchaczów wraz z załącznikami określającymi dane niezbędne do naliczania opłat za korzystanie z przystanków

3. Do wniosku o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć :

1) proponowany rozkład jazdy

2) liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy w miesiącu

3) określenie przystanków zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na których operator lub przewoźnik zamierza dokonywać zatrzymań

4. Operatorzy lub przewoźnicy zobowiązani są do:

1) Zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników

2) Podjeżdżać jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym(nie dotyczy przystanku zlokalizowanego przy drodze o przekroju szlakowym).

3) Operatorzy lub przewoźnicy zobowiązani są przestrzegać czasu postoju i zatrzymania pojazdu na przystanku, który wynosi:

a) do 1 minuty - na przystanku pośrednim

b) do 10 minut - na przystanku początkowym

c) do 2 minut - na przystanku końcowym

§ 3. Ustala się stawkę za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Puchaczów w wysokości po 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na każdym przystanku komunikacyjnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puchaczów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Puchaczów


Urszula Hucz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/148/12
Rady Gminy Puchaczów
z dnia 28 września 2012 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/148/12 z dnia 28.09.2012r.

Wykaz przystanków będących własnością gminy Puchaczów

1.Albertów I

nr 105280 L

2.Albertów II

nr 105279 L

3.Bogdanka

nr 105264 L

4.Ciechanki Kol.

nr 105286 L

5.Jasieniec

nr 105282 L

6.Jasieniec

nr 105282 L

7.Jasieniec

nr 105281 L

8.Puchaczów

ul. Rynek

9.Turowola Kolonia

nr drogi 105296 L

10.Turowola Kolonia

nr drogi 105271 L

11.Zawadów

nr 105284 L

12.Zawadów

nr 105284 L


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/12
Rady Gminy Puchaczów
z dnia 28 września 2012 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/148/12 z dnia 28.09.2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionym przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym

Warunki korzystania z przystanków

1) Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządca jest Gmina Puchaczów na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a Gmina Puchaczów

2) Umowa o której mowa w ust,1 zawierana jest na wniosek przewoźnika do Gminy Puchaczów wraz z załącznikami określającymi dane niezbędne do naliczania opłat za korzystanie z przystanków

3) Do wniosku dołączyć :

a) proponowany rozkład jazdy

b) liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy w miesiącu

c) określenie przystanków zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały na których przewoźnik zamierza dokonywać zatrzymań

Zasady korzystania z przystanków

Przewoźnicy zobowiązani są do:

a) Zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku dla innych użytkowników

b) Podjeżdżać jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym(nie dotyczy przystanku zlokalizowanego przy drodze o przekroju szlakowym).

c) Przewoźnicy zobowiązani są przestrzegać czas postoju i zatrzymania pojazdu na przystanku, który wynosi:

1) do 1 minuty - na przystanku pośrednim

2) do 10 minut - na przystanku początkowym

3) do 2 minut - na przystanku końcowym

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »