| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Komarów-Osada

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komarów-Osada, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.) - Rada Gminy Komarów-Osada uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komarów-Osada, udostępnianie operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w transporcie zbiorowym.

§ 2. Określa się warunki izasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników wykonujących przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarów-Osada.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pałczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy Komarów-Osada
z dnia 28 września 2012 r.

Wykaz przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Komarów-Osada

Lp .

Nr drogi

Miejscowość/ulica

Kierunek

Uwagi

1.

110960L

Tomaszówka

Tomaszówka-Dub

2.

110963L

Kadłubiska

Śniatycze

3.

110916L

Wolica Śniatycka

Wolica Śniatycka

4.

110920L

Komarów-Osada
ul. Kościuszki

Komarów-Krzywystok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/102/12
Rady Gminy Komarów-Osada
z dnia 28 września 2012 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
DLA OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWOZY OSÓB
W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

1. Z przystanków zlokalizowanych przy drogach gminnych zarządzanych przez Urząd Gminy w Komarowie-Osada, mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie zgody Urzędu Gminy w Komarowie-Osada.

3. W celu uzyskania zgody korzystania z przystanków należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy w Komarowie-Osada.

Do wniosku należy załączyć:

a) proponowany rozkład jazdy;

b) mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami.

4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

5. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

6. Operator i przewoźnik ma obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkłady jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 roku Nr 50, poz.601, z późn. zm.).

7. Utrzymanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

8. Zabrania się umieszczania na przystanku innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

9. Wykonywanie manewru zawracania i parkowania może się odbywać jedynie w miejscach wyznaczonych.

10. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

a) korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach;

b) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.

11. Sposób i miejsce umieszczenia rozkładu jazdy na przystanku należy uzgodnić z Urzędem Gminy w Komarowie-Osada.

12. Urząd Gminy w Komarowie-Osada może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków komunikacji jeżeli:

a) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców);

b) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

13. Urząd Gminy w Komarowie-Osada może cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków komunikacji w przypadku nie stosowania się do warunków i zasad.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pałczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »