| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Telatyn

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Telatyn oraz zasad ich stosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 42, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji Rada Gminy Telatyn uchwala co następuje:

§ 1.

Ustanawia się:

1) herb Gminy Telatyn według opisu zawartego w § 2 i wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

2) flagę Gminy Telatyn, zgodnie z opisem w § 3 uchwały i wzorem określonym w załączniku nr 2;

3) pieczęć Gminy Telatyn opisaną w § 4, której wzór określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2.

Herb Gminy Telatyn stanowią: w polu czerwonym św. Michał Archanioł z mieczem gorejącym w prawej ręce i wagą w lewej depczący buńczuk tatarski.

§ 3.

Flagę Gminy Telatyn stanowi Flagę Gminy Telatyn stanowi prostokątny płat czerwonego sukna o proporcjach wysokości do szerokości 5:8. Na środku flagi umieszczono godło herbu Gminy Telatyn, tj. św. Michała Archanioła z mieczem gorejącym w prawej ręce i wagą w lewej depczącego buńczuk tatarski. Wysokość godła równa się 9/10 wysokości flagi.

§ 4.

Pieczęć Gminy Telatyn ma kształt okrągły i średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis GMINA TELATYN, gdzie oba słowa oddzielone są od siebie ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdkami. W środku wewnętrzne perełkowe koło, w które wpisany jest konturowo herb Gminy Telatyn, tj.: św. Michał Archanioł z mieczem gorejącym w prawej ręce i wagą w lewej depczący buńczuk tatarski.

§ 5.

1. Symbole, o których mowa w § 2 - 4 uchwały, stanowią własność Gminy Telatyn i są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

2. Herb i flaga Gminy Telatyn sa zewnętrznymi znakami reprezentacyjnymi i symbolizują Gminę.

§ 6.

1. Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:

1) Radzie Gminy i Wójtowi,

2) Urzędowi Gminy;

3) gminnym jednostkom organizacyjnym;

4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej,

2. Pieczęci Gminy Telatyn do sygnowania ważnych dokumentów używają:

1) Rada Gminy,

2) Wójt;

3) Urząd Gminy,

§ 7.

1. Herb i flagę Gminy Telatyn umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Gminy.

2. Symbole, o których mowa w ust. 1, mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt i rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas innych imprez promujących Gminę.

3. Herb może być zamieszczany na drukach urzędowych Rady Gminy i Wójta oraz na stronach internetowych, których administratorem jest Urząd Gminy.

§ 8.

1. Herb i flaga mogą być wykorzystywane przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Telatyn.

2. Symboli, o których mowa w ust. 1, mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych.

3. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi w celach komercyjnych przez podmioty wymienione w ust. 2, udziela Wójt. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.

§ 9.

1. Herb i flaga Gminy Telatyn mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.

2. Wójt może zakazać używania herbu i flagi, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje te symbole w sposób nie zapewniający im należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Gminy, lub naraża na szkodę interes Gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Dziedzic


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/88/2012
Rady Gminy Telatyn
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

HERB GMINY TELATYN

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/88/2012
Rady Gminy Telatyn
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

FLAGA GMINY TELATYN

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/88/2012
Rady Gminy Telatyn
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

PIECZĘĆ GMINY TELATYN

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »