| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.34.2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Łęczna będzie świadczyć usługi:

1) Odbierania od właścicieli nieruchomości zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych, w ilości nie większej niż:

a) zmieszane odpady komunalne - 60 litrów na miesiąc na osobę

b) selektywnie zebrane odpady komunalne: papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - bez limitu wagowego

c) odpady wielkogabarytowe - bez limitu wagowego

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez limitu wagowego, pod warunkiem że sprzęt jest kompletny

2) Odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości w częstotliwości:

a) zabudowa zagrodowa

- zmieszane odpady komunalne - raz w miesiącu

- selektywnie zebrane odpady komunalne - raz w miesiącu

b) zabudowa jednorodzinna:

- zmieszane odpady komunalne - co 2 tygodnie

- selektywnie zebrane odpady komunalne - co 2 tygodnie

c) zabudowa wielorodzinna:

- zmieszane odpady komunalne - trzy razy w tygodniu

- selektywnie zebrane odpady komunalne - trzy razy w tygodniu

d) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku

§ 2. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany pod adresem: 21-010 Łęczna ul.Krasnystawska 54.

2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć (w przeliczeniu na jednego mieszkańca):

1) odpady komunalne ulegające biodegradacji - 5 litrów na miesiąc

2) odpady zielone - 10 litrów na miesiąc

3) przeterminowane leki - 1 kg na rok

4) chemikalia - 2 kg na rok

5) zużyte baterie i akumulatory - 5 kg na rok

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez limitu pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 10 kg na rok

8) odpady budowlane i rozbiórkowe - 50 kg lub 0,25m3 na rok, pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu

9) zużyte opony - 4 szt. rok

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów w terminie od dnia 1 lipca 2013r.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Krystyna Borkowska

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »