| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Siemień

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie - Rada Gminy Siemień uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemień w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemień.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/174/2010 Rady Gminy Siemień z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemień" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r., Nr 3, poz. 62).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Anna Sadkowska


Załącznik do Uchwały Nr XIX/93/2012
Rady Gminy Siemień
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »