| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/188/2013 Rady Gminy Werbkowice

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 i 4 i art. 6j ust.2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391 ze zm.) - Rada Gminy Werbkowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Werbkowice będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi nieselektywnie w wysokości:

1) dla zabudowy jednorodzinnej:

a) nieruchomości zamieszkałe od 1-3 osób - 12 / 1 os.

b) nieruchomości zamieszkałe od 4-6 osób - 10 / 1 os.

c) nieruchomości zamieszkałe od 7 osób i powyżej - 9 / 1 os.

2) dla zabudowy wielorodzinnej : 11 / 1 os.

3. Ustala się niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) dla zabudowy jednorodzinnej:

a) nieruchomości zamieszkałe od 1-3 osób - 8 / 1 os.

b) nieruchomości zamieszkałe od 4-6 osób - 6 / 1 os.

c) nieruchomości zamieszkałe od 7 osób i powyżej - 5 / 1 os.

2) dla zabudowy wielorodzinnej : 8 / 1 os.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/158/2012 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012r. poz. 4280.)

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Małgorzata Wojturska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »