| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/335/13 Rady Miasta Puławy

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Puławy Nr XXVII/282/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 r ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) - Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Puławy Nr XXVII/282/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi (opubl. Dz Urz. Woj. Lub. poz. 564) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

Za usługi wymienione w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 odpowiedzialny będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z. o. o. w Puławach.

2. Za usługę wymienioną w § 1 pkt 6 odpowiedzialny będzie przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.".

2. § 4 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Opłaty, o których mowa w § 2 należy uiszczać gotówką w kasie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z. o. o. w Puławach, ul .Dęblińska 5 lub przelewem na wskazane konto bankowe.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Puławy


Zbigniew Śliwiński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »