| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Rybczewice

z dnia 11 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wyśokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 3 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 152, poz. 8970) - rada Gminy Rybczewice, uchwala co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,"

2) Pkt 6 Objasnień w Załączniku do uchwały Nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie: "Opłate z pozycji G1 ( dla nieruchomości zamieszkałych), G2, G3 ( dla nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych) należy wpłacać w odstepach kwartalnych: do 15 stycznia za I kwartał, do 15 kwietnia za II kwartał, do 15 lipca za III kwartał, do 15 października za IV kwartał. Opłatę należy uiscić w kasie urzedu lub na rachunek bankowy Gminy Rybczewice - SBP/O Rybczewice nr 81 8686 0007 1000 0124 2000 0050. W 2013 roku pierwszą opłatę za III kwartał nalezy wnieśc do 15 lipca."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice


Tomasz Świetlicki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »