| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Niemce

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6l ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391 ze zm.) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) - Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Niemce pobór należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów - na terenie poszczególnych sołectw.

§ 3. Wyznacza się termin płatności dla inkasentów należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do siódmego dnia włącznie, następującego po terminach płatności tej opłaty.

§ 4. 1. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 10 % zainkasowanych należności.

2. Wypłata wynagrodzenia za inkaso dokonywana jest w ciagu 15 dni od dnia terminów płatności dla inkasentów określonych w § 3.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce


Henryk Ziębowicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »