| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/69/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/63/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatęzagospodarowanieodpadamikomunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr XII/63/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 kwietnia 2013 r. "w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w ten sposób, że:

1) w § 1 ust. 1 Uchwały po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "W zamian za opłatę o której mowa w zdaniu pierwszym nieruchomości zostaną także wyposażone w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz pojemniki te będą utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym."

2) w §7 Uchwały:

a) w ustępie 1 słowo "Punktu" zastępuje się słowami "Punktów"

b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

Wyznacza się Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane pod adresami:

a) Lubartów, ul. Nowodworska 14.

b) Ostrów Lubelski, ul. Batalionów Chłopskich 35",

c) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lubartowie będzie świadczyć usługi odbierana odpadów od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 18 a w Ostrowie Lubelskim dwa razy w tygodniu: w czwartki i soboty w godzinach od 8 do 16.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku


Janusz Bodziacki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »