| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/121/2013 Rady Gminy Abramów

z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391 ze zm.) - Rada Gminy Abramów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Abramów będzie świadczyć usługi odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości, w każdej ilości pojemników i worków. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji od właściciela nieruchomości, będzie prowadzone raz na miesiąc. Odbierane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów, będzie prowadzone raz na miesiąc W zakresie płaconej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Abramów przejmuje, od właścicieli nieruchomości, obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 2. 1. Wyznacza się punkty selektywnego zbierania odpadów zlokalizowane pod adresami: Abramów, ul. Polna 3

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierana odpadów w ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 10.00 do 15.00.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Abramów.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Abramów Nr XIX/117/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 2624),

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Łysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »