| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/168/13 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Ostrowie Lubelskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej "urządzeniami";

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 - 3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2elementów pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20% szerokości - 4,00 zł

2) jezdni powyżej 20% do 50% szerokości 6,00 zł

3) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości 8,00 zł

4) chodników, placów, ciągów pieszych, pieszojezdnych, zatok autobusowych i postojowych - 2,00 zł

5) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1 - 4 - 1,00 zł.

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w pasie drogowym - 25,00 zł

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł.

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala sie następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 1,00 zł

2) reklamy - 3,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/157/13 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Ostrowa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Fituch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »