| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/148/13 Rady Gminy Tuczna

z dnia 17 czerwca 2013r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/122/12 Rady Gminy Tuczna z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, zmienionej zarządzeniem nr 7/13 Wójta Gminy Tuczna z dnia 30 marca 2013 r., zmienionej zarządzeniem nr 9/13 Wójta Gminy Tuczna z dnia 29 kwietnia 2013 r., zmienionej uchwała nr XXIV/142/13 Rady Gminy Tuczna z dnia 13 maja 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie11.039.323,- złzwiększa się o kwotę77.345,- złdo kwoty11.116.668,- zł,z tego:

dochody bieżące9.664.106,- złi dochody majątkowe1.452.562,- zł,

w tym pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie22.400,- zł;

w związku z czym, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie9.898.939,- złzmniejsza się o kwotę255.927,- złdo kwoty9.643.012,- złz tego:

wydatki bieżące9.520.567,- złi wydatki majątkowe122.445,- zł,

w tym pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie22.000,- zł;

w związku z czym, załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określoną w § 3 pkt. kwotę planowanej nadwyżki w wysokości1.140.384,-, zwiększa się o kwotę333.272,- złdo kwoty1.473.656,- zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3.

4. Określoną w § 4 pkt 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości850.000,- złzmniejsza się o kwotę376.100,- złdo kwoty473.900,- zł. Określona w § 4 pkt 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości1.990.384,- złzmniejsza się o kwotę42.828,- złdo kwoty1.947.556,- zł. w związku, z czym załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W określonych, w § 7 pkt 1) wydatkach na zadania inwestycyjne wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Harasimuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/148/13
Rady Gminy Tuczna
z dnia 17 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/148/13
Rady Gminy Tuczna
z dnia 17 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/148/13
Rady Gminy Tuczna
z dnia 17 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu gminy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/148/13
Rady Gminy Tuczna
z dnia 17 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjnena 2013 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Donata Hermann-Marciniak

Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »