| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/204/2013 Rady Gminy Szastarka

z dnia 20 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym- tekst jednolity z 2001 roku / Dz. U Nr 142 poz 1591 z późn zmian/oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U z 2009 roku Nr 157 poz 1240 ze zmian /, Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę - 173.913,32 z tego :

- dział 750 " Administracja publiczna " w rozdziale 75095 " Pozostała działalność "§ 6207 " Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich " o kwotę - 162.913,32

- dział 852 " Pomoc społeczna " w rozdziale 85214 " Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe "§ 2030,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin " o kwotę - 11.000.-

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w kwocie - 17.771.982,86

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę - 15.554.- z tego :

- dział 801 " Oświata i wychowanie " o kwotę - 13.324.- z tego :-w rozdziale 80101, , Szkoły podstawowe " o kwotę 6.058.- z tego : § 4117 o kwotę - 2.000.-

§ 4307. o kwotę - 1.000.-

§ 4119. o kwotę - 348.-

§ 4129. o kwotę - 55.-

§ 4179. o kwotę - 2.655.-

- w rozdziale 80110 " Gimnazja " o kwotę 7.266.- z tego : § 4117 o kwotę 2.500.-

§ 4307. o kwotę 2.000.-

§ 4119. o kwotę 288.-

§ 4129. o kwotę 45.-

§ 4179. o kwotę 2.433.-

- dział 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej " w rozdziale 85395 " Pozostała działalność " o kwotę 2.230.- z tego : § 4117 o kwotę - 1.690.-

§ 4127. o kwotę - 240.-

§ 4119. o kwotę - 255.-

§ 4129. o kwotę - 45.-

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę - 189.467,32 z tego :

- dział 750 " Administracja publiczna " w rozdziale 75023 " Urzędy gmin " o kwotę - 55.113,32 z tego : § 4010 o kwotę - 39.300.-

§ 4110. o kwotę - 7.500.- §4210 o kwotę - 4.313,32 § 4300 o kwotę - 4.000.-

- dział 754 " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa " w rozdziale 75412 " Ochotnicze straże pożarne " o kwotę - 1.560.- z tego :§ 3030 o kwotę - 1.560.- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat ryczałtu Gminnego Komendanta OSP.

- dział 801 " Oświata i wychowanie " o kwotę - 67.564.- z tego : w rozdziale 80101 " Szkoły podstawowe " o kwotę - 14.298.- z tego : § 2590 o kwotę - 8.240.-

§ 4217. o kwotę - 3.000.- § 4309 o kwotę - 3.058.-

- w rozdziale 80103" Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych " o kwotę - 46.000.- z tego : § 2590 o kwotę - 46.000.- z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z dotacją na dzieci niepełnosprawne / Stowarzyszenie Wojciechów /.

- rozdziale 80110 " Gimnazja " o kwotę - 7.266.- z tego : § 4217 o kwotę - 4.500.- § 4309 o kwotę - 2.766.-

- dział 852 " Pomoc społeczna " w rozdziale 85214 " Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe " o kwotę - 11.000.- z tego :§ 3110 o kwotę - 11.000.- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa .

- dział 853" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej " o kwotę - 2.230.- z tego :§ 4177 o kwotę - 1.930.- § 4179 o kwotę - 300.-

- dział 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska " w rozdziale 90015 " Oświetlenie ulic , placów i dróg " o kwotę - 47.000.- z tego : § 4270 o kwotę - 47.000.- z przeznaczeniem na zapłatę faktur za konserwację oświetlenia ulicznego .

- dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego " w rozdziale 92116"Biblioteki " o kwotę - 5.000.- z tego : § 2480 o kwotę - 5.000.-

1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w kwocie -18.758.183,10

2. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w kwocie - 2.465.739.-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Jaskowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/204/2013
Rady Gminy Szastarka
z dnia 20 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/204/2013
Rady Gminy Szastarka
z dnia 20 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/204/2013
Rady Gminy Szastarka
z dnia 20 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »