| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/292/2013 Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji spółek handlowych przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."g" oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) Rada Miejska w Hrubieszowie uchwala, co następuje;

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczona odpowiedzialnością lub spółkę akcyjna,

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje w spółce handlowej.

§ 2. Uchwała określa zasady:

1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach,

2) cofania udziałów w spółkach,

3) zbywania udziałów w spółkach.

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów pieniężnych i niepieniężnych do spółek przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa w zamian za obejmowane udziały:

1) wkłady pieniężne w wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Hrubieszowa na dany rok budżetowy,

2) wkłady niepieniężne (aport) w postaci urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wnoszone są do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie,

3) wkłady niepieniężne (aporty) w postaci pozostałych aktywów nie ujętych w pkt.2 stanowiących składniki mienia komunalnego, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego dokonuje się w wysokości kosztów jego realizacji bądź na podstawie wyceny wnoszonego mienia komunalnego określonej przez rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

§ 4. Ustala się następujące zasady cofania i zbywania udziałów będących własnością Gminy Miejskiej Hrubieszów w spółkach przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

1. Cofanie udziałów w spółkach z udziałem Gminy Miejskiej Hrubieszów nastąpi poprzez ich umorzenie zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają umorzeniu.

2. Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce wymaga zgody Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

3. Udziały są zbywane za zgodą Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

4. Udziały są zbywane w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie,

2) przetargu publicznego,

3) rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

5. Burmistrz Miasta Hrubieszowa wybiera tryb zbywania udziałów, o których mowa w ust.4.

6. Rada Miejska w Hrubieszowie może wyrazić zgodę na inny niż określony w ust.4 tryb zbywania udziałów, po uzyskaniu opinii właściwej komisji Rady.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Grażyna Temporowicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »