| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/208/13 Rady Gminy Cyców

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Cyców Nr XVIII/161/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cyców na rok 2013 oraz w uchwale Rady Gminy Cyców Nr XIX/167/13 z dnia 7 lutego 2013 r., Nr XX/174/13 z dnia 26 marca 2013 r., Nr XXI/186/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr XXII/193/13 z dnia 21 czerwca 2013 r., Nr XXIII/197/13 z dnia 31 lipca 2013 r., Nr XXIV/202/13 z dnia 24 września 2013 r. i w zarządzeniach Wójta Gminy Cyców Nr 7/13 z dnia 4 marca 2013 r., Nr 24/13 z dnia 31 maja 2013 r., Nr 28/13 z dnia 28 czerwca 2013 r., Nr 30/13 z dnia 23 sierpnia 2013 r., Nr 31/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 35/13 z dnia 2 września 2013 r., Nr 37/13 z dnia 16 września 2013 r., Nr 40/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę25 147 691,85zł zwiększa się o kwotę67 430,00zł do kwoty25 215 121,85zł, w związku z czym:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. w § 2 kwotę30 477 348,85zł zwiększa się o kwotę67 430,00zł do kwoty30 544 778,85zł, w związku z czym:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

- w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

3. w § 7 pkt 1 dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w § 7 pkt 2 dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 dotyczącym wykazu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marta Kociuba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/208/13
Rady Gminy Cyców
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/208/13
Rady Gminy Cyców
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/208/13
Rady Gminy Cyców
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiana w wykazie zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/208/13
Rady Gminy Cyców
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiana w wykazie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXV/208/13
Rady Gminy Cyców
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1a.pdf

Zmiana w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV/208/13
Rady Gminy Cyców
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

Zmiana w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »