| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/151/13 Rady Gminy Hańsk

z dnia 5 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 812) - Rada Gminy Hańsk uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy wynoszą rocznie:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -656,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -820,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton -976,00zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały.

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton -1482,00 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały.

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -504,00zł.

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały.

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc -878,00zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -1438,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hańsk.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Hańsk


Wojciech Grunwald


Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/151/13
Rady Gminy Hańsk
z dnia 5 listopada 2013 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/151/13
Rady Gminy Hańsk
z dnia 5 listopada 2013 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/151/13
Rady Gminy Hańsk
z dnia 5 listopada 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »