| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 190/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie: stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Nielisz

Uchwała 190/2013
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie: stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Nielisz.

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art.11 ust.1 pkt 4 i art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność § 5 ust. 4 i § 6 ust. 5 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nielisz, na prowadzenie przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Nielisz stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/149/2013 Rady Gminy Nielisz z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nielisz na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkola na terenie Gminy Nielisz z powodu sprzeczności z postanowieniami art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz z art. 251 ust. 1 i 252 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Rady Gminy Nielisz o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 30 września 2013 r.

W wyniku jej badania nadzorczego Kolegium RIO, podjęło 1 października br. uchwałę Nr 188/2013 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności tej uchwały uznając, że jej postanowienia w istotny sposób naruszają prawo.

Badaną uchwałą Rada Gminy Nielisz uregulowała tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

W § 5 ust. 4 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nielisz na prowadzenie przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Nielisz, stanowiącego załącznik do uchwały wskazano, że środki dotacji niewykorzystane przez wnioskodawcę w całości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji. W § 6 ust. 5 Regulaminu Rada postanowiła, że stwierdzenie wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków innych niż wydatki bieżące placówki powoduje obowiązek zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej części dotacji w terminie 14 dni od zakończenia kontroli z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki.

W ocenie Kolegium powyższe regulacje nie znajdują uzasadnienia w ustawowym zakresie delegacji udzielonej organowi stanowiącemu, gdyż nie został on uprawniony do regulowania zasad dotyczących zwrotu niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji. Zasady te określone zostały w przepisach art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nimi w przypadku niewykorzystania dotacji (jej części) do końca roku budżetowego podlega ona zwrotowi do dnia 31 stycznia następnego roku, zaś w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - w terminie 15 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. Terminy wskazane w kwestionowanych przepisach uchwały są sprzeczne z ustawowymi terminami zwrotów niewykorzystanych lub nieprawidłowo wykorzystanych dotacji.

Rada Gminy Nielisz nie zweryfikowała - we własnym zakresie - wskazanych nieprawidłowości. Wobec powyższego Kolegium RIO w Lublinie orzekło jak w sentencji.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Nielisz prawo wniesienia - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej


Jacek Grządka

Otrzymują:

1. Rada Gminy Nielisz

2. Wójt Gminy Nielisz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »