| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 223 Wojewody Lubelskiego

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piaskach

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 102, poz. 588; Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889; oraz Dz. U. z 2012r., poz. 1399) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Piaskach w okręgu wyborczym Nr 6, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2.

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 19 stycznia 2014r.

§ 3.

Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Piaski.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Lubelski


Jolanta Szołno-Koguc


Załącznik do Zarządzenia Nr 223
Wojewody Lubelskiego
z dnia 7 listopada 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 20 listopada 2013r.

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piaskach w okręgu wyborczym nr 6.

do 30 listopada 2013r.

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Lublinie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego,

-podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piaskach.

do 2 grudnia 2013r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Piaskach.

do 5 grudnia 2013r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Lublinie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piaskach.

do 20 grudnia 2013r.

do godz. 2400

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piaskach list kandydatów na radnego.

do 27 grudnia 2013r.

-zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej.

do 29 grudnia 2013r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

do 30 grudnia 2013r.

- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Piaskach numerów zarejestrowanym listom kandydatów.

do 4 stycznia 2014r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej
w Piaskach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego ich numery, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

do 5 stycznia 2014r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Piaskach obwodowej komisji wyborczej,

- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy.

do 9 stycznia 2014r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

17 stycznia 2014r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej.

18 stycznia 2014r.

-przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców.

19 stycznia 2014r.

godz. 800 -2200

-głosowanie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »