| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Dzierzkowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Dzierzkowice na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.12 § 2, § 3 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.) Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), Rada Gminy Dzierzkowice uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału obszaru Gminy Dzierzkowice na stałe obwody głosowania w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwałę niezwłocznie należy przekazać Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie.

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie obwodów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/123/2012 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Dzierzkowice na stałe obwody głosowania.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.

Przewodniczący Rady


Witold Maksim


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/171/2013
Rady Gminy Dzierzkowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

do Uchwały Nr XXVII/171/2013

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »