| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Ludwin

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale NR XXVIII/196/2014 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 40.600,00zł oraz zmniejsza się planowane dochody o kwotę 40.600,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 89.450,56 zł., oraz zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 89450,56 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w związku z tym:

- Załącznik Nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- Załącznik Nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 ilustrują załączniki Nr 1 - Nr 4 do niniejszej uchwały, przy czym:

1) dochody ogółem wynoszą21.231.014,84 zł.

2) wydatki ogółem wynoszą22.742.334,41 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Szymański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/249/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok /w zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/196/2014 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały na rok 2014/


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/249/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok /w zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/196/2014 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 /


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/249/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/249/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »