| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/66/15 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski

z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Gminy Miedzyrzec Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wymiar 5 godzin dziennie realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzec Podlaski, w godzinach od 08:00 do 13:00.

§ 2. Określa się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, w wysokości 1,00 zł za godzinę zajęć.

§ 3. 1. Zwalnia się z opłaty w wysokości 50% każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego:

1) z rodziny wielodzietnej;

2) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje do 25 roku życia.

§ 4. Rodzic, opiekun prawny zamierzający ubiegać się o zwolnienie z opłaty, o którym mowa w § 3 ust 1, przedstawia w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pietruk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »