| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Krynice

z dnia 25 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krynice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - Rada Gminy Krynice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/61/2011 Rady Gminy Krynice z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krynice przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt. 3 wyrazy "w wysokości 104% kwoty" zastępuje się wyrazami "w wysokości 100% kwoty",

2) załącznik Nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznego: przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 2 - Informacja o liczbie uczniów otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krynice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Smoląg


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/2015
Rady Gminy Krynice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/2015
Rady Gminy Krynice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »