| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/59/15 Rady Gminy Wojciechów

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 19 pkt. 1 i pkt. 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) - Rada Gminy Wojciechów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Wojciechów.

2. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej w wysokości 15 zł.

§ 2. 1. Opłata targowa płatna jest bez wezwania u inkasenta.

2. Określa się termin płatności opłaty na dzień dokonywania sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw gminy Wojciechów.

3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 8% zainkasowanej kwoty.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/13/2012 Rady Gminy Wojciechów z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej, poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2002 r. Nr 162, poz. 3754).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Sławomir Mazurek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »