| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/56/15 Rady Gminy Puławy

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Puławy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) - Rada Gminy Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

2) budynki i budowle, lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami, w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

3) budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puławy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXIV/138/08 Rady Gminy Puławy z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Puławy (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2009 roku Nr 8, poz. 268).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Puławy


Renata Molenda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »