| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Puławy

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Puławy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 1029) - Rada Gminy Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie- 330,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 558,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 656,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.074,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 276,00 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą:

a) mniejszej niż 22 miejsca- 844,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca- 1.550,00 zł.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puławy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Puławy


Renata Molenda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/58/15
Rady Gminy Puławy
z dnia 17 listopada 2015 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla samochodów z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

556,00

808,00

13

14

712,00

1.074,00

14

15

874,00

1.538,00

15

1.538,00

1.652,00

Trzy osie

12

17

626,00

832,00

17

19

832,00

1.294,00

19

21

1.294,00

1.534,00

21

23

1.430,00

1.634,00

23

25

1.634,00

2.016,00

25

1.944,00

2.148,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.350,00

1.634,00

25

27

1.634,00

1.770,00

27

29

1.770,00

2.112,00

29

31

2.112,00

3.086,00

31

2.112,00

3.086,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/58/15
Rady Gminy Puławy
z dnia 17 listopada 2015 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

598,00

924,00

18

25

924,00

1.142,00

25

31

1.142,00

1.740,00

31

1.806,00

2.396,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.738,00

2.384,00

40

2.392,00

3.086,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/58/15
Rady Gminy Puławy
z dnia 17 listopada 2015 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa (naczepa + pojazd silnikowy)

(w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla przyczep
i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

300,00

412,00

18

25

412,00

694,00

25

694,00

1.008,00

Dwie osie

12

28

678,00

1.008,00

28

33

850,00

1.090,00

33

38

1.090,00

1.652,00

38

1.542,00

2.036,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.084,00

1.636,00

38

1.636,00

2.120,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »