| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Puławy

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 1783 z późn. zm.) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) - Rada Gminy Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2.

Na inkasentów wyznacza się następujące osoby:

1) Pani Teresa Maj - pracownik Referatu Społeczno - Administracyjnego,

2) Pani Joanna Długosz - pracownik Referatu Podatkowego,

3) Pani Małgorzata Szewczyk - pracownik Referatu Infrastruktury Technicznej,

4) Pani Anna Stępień - pracownik Referatu Społeczno - Administracyjnego,

5) Pan Mateusz Romaniuk - pracownik Referatu Infrastruktury Technicznej.

§ 3.

Powierzenie inkasa następuje w ramach stosunku pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia,
z wpisaniem obowiązków inkasowania do zakresu czynności.

§ 4.

Wyznacza się termin płatności dla inkasentów do siódmego dnia włącznie, następującego po terminach płatności pobieranej opłaty.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puławy.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Puławy z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodnicząca Rady Gminy Puławy


Renata Molenda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »