| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/90/15 Rady Gminy Urzędów

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z póżn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.) - Rada Gminy Urzędów uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie gminy Urzędów

1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

2) Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

3) Wzór danych o nieruchomościach, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały,

4) Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały,

5) Wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały,

6) Wzór informacji w sprawie podatku rolnego, stanowiący określa załącznik Nr 6 do uchwały,

7) Wzór danych o nieruchomościach rolnych, stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały,

8) Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały,

9) Wzór deklaracji na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały,

10) Wzór informacji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały,

11) Wzór danych o nieruchomościach leśnych, stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały,

12) Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym, stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr II-15/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz traci moc uchwała Nr XI-79/2011 Rady Gminy Urzędów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Urzędów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Urzędów


Marek Przywara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik11.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/90/15
Rady Gminy Urzędów
z dnia 16 listopada 2015 r.
Zalacznik12.pdf

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU LEŚNYM

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »