| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/50/2015 Rady Gminy Łaziska

z dnia 13 listopada 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/12/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - Rada Gminy Łaziska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 119.711,18 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach określa się w kwocie 14.944.730,93 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 14.435.714,93 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 509.016,00 zł.,

c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.560.291,93 zł.,

d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.000 zł.,

e) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł.,

f) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 337.200 zł.

2. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę181.512,18 zł. Wydatki budżetowe po zmianach określa się w kwocie 14.619.239,93 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 13.598.808,93 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.020.431 zł.,

c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.560.291,93 zł.,

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 74.000 zł.,

e) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000 zł.,

f) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 382.200 zł.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kwotę planowanej nadwyżki określa się w wysokości 325.491 zł. Nadwyżkę przeznacza się na planowaną spłatę kredytów i pożyczek w kwocie- 325.491 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy w kwocie 527.379,16 zł., rozchody budżetu gminy w wysokości 852.870,16 zł. sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz inwestycji realizowanych w 2015 roku, stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowiące załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Łaziska
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Łaziska
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Łaziska
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Łaziska
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Łaziska
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »