| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/50/2015 Rady Gminy Łaziska

z dnia 13 listopada 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/12/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - Rada Gminy Łaziska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 119.711,18 zł. Dochody budżetu gminy po zmianach określa się w kwocie 14.944.730,93 zł., w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 14.435.714,93 zł.,

b) dochody majątkowe w kwocie 509.016,00 zł.,

c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.560.291,93 zł.,

d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.000 zł.,

e) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł.,

f) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 337.200 zł.

2. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę181.512,18 zł. Wydatki budżetowe po zmianach określa się w kwocie 14.619.239,93 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 13.598.808,93 zł.,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.020.431 zł.,

c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.560.291,93 zł.,

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 74.000 zł.,

e) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000 zł.,

f) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 382.200 zł.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kwotę planowanej nadwyżki określa się w wysokości 325.491 zł. Nadwyżkę przeznacza się na planowaną spłatę kredytów i pożyczek w kwocie- 325.491 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy w kwocie 527.379,16 zł., rozchody budżetu gminy w wysokości 852.870,16 zł. sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz inwestycji realizowanych w 2015 roku, stanowiący załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowiące załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Łaziska z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kołodziejczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Łaziska
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Łaziska
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Łaziska
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Łaziska
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/50/2015
Rady Gminy Łaziska
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Cypel

absolwent pedagogiki (specjalizacja doradztwo zawodowe z coachingiem) oraz studiów podyplomowych z zarządzania personelem. Od 2011 roku aktywnie zajmuje się̨ coachingiem, który jest jego pasją. Ukończył Practitioner Coach Diploma, szkolenie certyfikowane przez Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching and Mentoring oraz Institute of Leadership and Management. Dodatkowo ukończył Coaching Clinic® Licensing Program, szkolenie licencjonowane przez CoachU oraz International Coach Federation, tym samym stając się̨ licencjonowanym trenerem Coaching Clinic®, najbardziej kompleksowego na polskim rynku szkolenia rozwijającego umiejętności coachingowe menedżerów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor artykułów o tematyce coachingowej dla: czasopisma Personel i Zarządzanie oraz tekstów portali prnews.pl, hrnews.pl, architekcikariery.pl, a także autor komentarzy do czterech dylematów etycznych coacha w książce „Profesjonalny coaching zasady i dylematy etyczne w pracy coacha”. Jest również̇ jednym ze współautorów książki „Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”. W 2015 r. przeprowadził pierwsze w Polsce badania naukowe nad skutecznością̨ e-coachingu w rozwoju osobistym ludzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »