| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/67/15 Rady Gminy Hańsk

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) i art. 19 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), Rada Gminy Hańsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Hańsk.

2. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej w wysokości 5,00 zł.

§ 2. 1. Opłata targowa płatna jest bez wezwania u inkasenta.

2. Określa się termin płatności opłaty na dzień dokonywania sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Poboru opłaty targowej będzie dokonywał pracownik Urzędu Gminy Hańsk,
w ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hańsk.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXII/150/13 Rady Gminy Hańsk z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 4497).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Hańsk


Piotr Jasiński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »