| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Zalesie

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 6j ust.2a i art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zalesie stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,0 zł miesięcznie, od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są i odbierane selektywnie w wysokości:

1) do 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 6,00 zł miesięcznie,

2) od 5 i więcej mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 1 zł miesięcznie,

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/132/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zalesie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zalesie


Wojciech Szymanek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »